บริษัท ยูนิฟาย อินดัส จํากัด
โทร 085-556-5613 (Line ID: @SVO0175O)
  • th

ถัง 500-5,000 ลิตร


ถัง 500-5,000 ลิตร

ถังเก็บน้ำ DECCON ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ มาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ ถังน้ำสะอาดจึง ไม่มีผลกระทบต่อสภาวะแวลล้อม 

 

ถังน้ำตั้งพื้นทรงแอ๊ปเปิ้ลไฟเบอร์กลาส 4,000 ลิตร

ถังน้ำตั้งพื้นทรงกระบอกไฟเบอร์กลาส 500L พร้อมฝาปิด

ถังน้ำตั้งพื้นทรงกระบอกไฟเบอร์กลาส 1,000 ลิตร พร้อมฝาปิด

ถังน้ำตั้งพื้นทรงกระบอกไฟเบอร์กลาส 2,000 ลิตร พร้อมฝาปิด

ถังน้ำตั้งพื้นทรงกระบอกไฟเบอร์กลาส 2,500 ลิตร พร้อมฝาปิด

ถังน้ำตั้งพื้นทรงกระบอกไฟเบอร์กลาส 3,000 ลิตร พร้อมฝาปิด

ถังน้ำตั้งพื้นทรงกระบอกไฟเบอร์กลาส 4,000 ลิตร พร้อมฝาปิด

ถังน้ำตั้งพื้นทรงกระบอกไฟเบอร์กลาส 5,000 ลิตร พร้อมฝาปิด

ถังน้ำแอ๊ปเปิ้ลฝังดินไฟเบอร์กลาส 5,000 ลิตร พร้อมฝาปิด


ถังน้ำไฟเบอร์กลาสรุ่น และขนาดต่างๆ ถังน้ำไฟเบอร์กลาสบนดิน และรุ่นฝังดิน

คุณสมบัติ
เป็นถังทรงกระบอกชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ และเสริมกำลังด้านนอกด้วยการพันใยเส้น สามารถทนแรงดันของน้ำได้สูง แข็งแรงทนทาน เคลือบเจลโค๊ตทั้งด้านนอก และด้านในถัง ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะถังเดคคอน

ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 500 ลิตร

ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 1,000 ลิตร

ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 1,500 ลิตร

ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 2,000 ลิตร

ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 2,500 ลิตร

ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 3,000 ลิตร

ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 4,000 ลิตร

ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 5,000 ลิตร
 

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส เดคคอน ทรงกลม
คุณสมบัติ
เป็นถังทรงกลม ที่ประกอบ ด้วยถังครึ่งวงกลม 2 ชิ้น ประกบกันจึงทำให้รูปทรงแข็งแรง เป็นถังที่รุปทรงสวยงาม มีผิวเรียบด้านนอก ด้านในเคลืิอบเจลโค๊ต สามารถป้องกันการเกิดตะไตร่น้ำ น้ำจึงสะอาดปลอดภัยเสมอ

ทรงกลม ไฟเบอร์กลาส 1,000 ลิตร

ทรงกลม ไฟเบอร์กลาส 1,500 ลิตร
 

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส เดคคอน ทรงแอ๊ปเปิ้ล

คุณสมบัติ
เป็นถังทรงแอ๊ปเปิ้ล ที่ประกอบด้วยถัง 2 ชิ้น ประกบกันจึงทำให้ถังมีรูปทรงแข็งแรงรูปทรงสวยงาม มีผิวเจลโค๊ตเรียบด้านใน และเคลือบเจลโค๊ตด้านนอก ซึ่งเป็นคุณสมบัติ พิเศษเฉพาะถังเดคคอน

ทรงแอ๊ปเปิ้ล ไฟเบอร์กลาส 2,000 ลิตร

ทรงแอ๊ปเปิ้ล ไฟเบอร์กลาส 2,500 ลิตร

ทรงแอ๊ปเปิ้ล ไฟเบอร์กลาส 4,000 ลิตร